Dyptrykk
Generell betegnelse på trykkteknikk innen grafisk industriell produksjon. Motivet etses inn i...